Støttemottakarar våren 2018

Søkar / lag / oganisasjonLøyve
Brusand idrettslag100.000
Bryne Røde Kors Hjelpekorps50.000
Bryne skulekorps50.000
FAU Vigrestad skule60.000
Foren borettslag50.000
Fotland bedehus50.000
GN Bedehuskirken100.000
Hognestad Idrettslag50.000
Hå gamle prestegard50.000
Internatet Varhaug50.000
Jæren Friluftsråd100.000
Jæren Golfklubb50.000
Jærtun Lutherske Friskule50.000
Nærbø Idrettslag100.000
Norsk Folkehjelp Hå100.000
Nærbø skulekorps50.000
Ogna sokneråd50.000
Time Pistolklubb50.000
Tu skulekorps50.000
Undheim samfunnshus100.000
Undheim Show Teater100.000
Vennelaget for Hå gamle prestegard50.000
Vigrestad Idrettsklubb500.000
Vigrestad Sykkelklubb50.000
Vollmarka Vel50.000
Sum2.060.000

Støttemottakarar høst 2017

Søkar / Lag / Organisasjon Løyving
Brusand turnforening kr. 6.000,-
Bryne FK kr. 50.000,-
Bryne skulekorps kr. 50.000,-
Bryne Symjeklubb kr. 75.000,-
Bryne tennisklubb kr. 50.000,-
Brynekyrkja v/Bryne sokneråd kr. 100.000,-
Fantefølge kr. 50.000,-
Frøyland IL kr. 300.000,-
Kverneland Speidergruppe kr. 100.000,-
Nærbø skulekorps kr. 50.000,-
Norsk Folkehjelp Hå kr. 100.000,-
Time Tre og Metall kr. 50.000,-
Ønsketransporten kr. 100.000,-
Samla tildeling var kr. 1.081.000,-

Støttemottakarar vår 2017

Søkar / Lag / Organisasjon Løyving
Bjelland Bedehus kr. 100.000,-
Brusand Vel kr. 50.000,-
Bryne FK kr. 50.000,-
Bryne Musikkorps kr. 50.000,-
Bryne Røde Kors kr. 18.000,-
Bryne skulekorps kr. 50.000,-
Brynekyrkja v/Bryne sokneråd kr. 100.000,-
Fantefølge kr. 50.000,-
Frøyland Skolekorps kr. 50.000,-
Hognestad IL kr. 50.000,-
Jæren Gospelkor kr. 75.000,-
Jæren Showblås kr. 50.000,-
Kverneland Røde Kors Hjelpekorps kr. 75.000,-
Lye IL Idrettskolen kr. 15.000,-
Lye IL Friidrett kr. 40.000,-
Nærbø IL Lørdagstoddlene kr. 15.000,-
Nærbø skulekorps kr. 50.000,-
Ogna Golfklubb kr. 50.000,-
Smiegården kultur- og gjestestehus kr. 50.000,-
Sons of Norway kr. 50.000,-
Stokkelandsmarka Vellag kr. 50.000,-
Tu skulekorps kr. 50.000,-
Undheim Idrettslag kr. 150.000,-
Varhaug IL kr. 500.000,-
Vigrestad Idrettslag kr. 500.000,-
Vigrestad Misjonshus kr. 100.000,-
Frøyland ski & fritid kr. 25.000,-
Samla tildeling var kr. 2.413.000,-

Støttemottakarar haust 2016

Søkar / Lag / Organisasjon Løyving
Brusand Idrettslag kr. 15.000,-
Fotland bedehus kr. 50.000,-
Holmane gamle skule og vellag kr. 50.000,-
Jærtun Lutherske Friskule kr. 50.000,-
Kjør for livet kr. 100.000,-
Kverneland speidergruppe kr. 50.000,-
Matningsdal IL kr. 50.000,-
Nærbø Idrettslag kr. 200.000,-
Orstad BMX klubb kr. 50.000,-
Snakk kr. 25.000,-
Time historielag kr. 100.000,-
Tu skulekorps kr. 50.000,-
Unge Spor kr. 50.000,-
Varhaug IL kr. 50.000,-

Støttemottakarar vår 2016

Søkar / Lag / Organisasjon Løyving
Brusand Bedehus kr. 50.000,-
Undheim Idrettslag kr. 200.000,-
Vigrestad Idrettsklubb kr. 400.000,-
Bryne Symjeklubb kr. 35.000,-
Sirevåg Bedehus kr. 100.000,-
Bryne Fotballklubb kr. 50.000,-
Bryne Cykleklubb kr. 50.000,-
Tryggheim skular kr. 50.000,-
Jæren Gospelkor kr. 50.000,-
Ogna Velforening kr. 50.000,-
Vigrestad Sykkelklubb kr. 40.000,-
Samfunnshuset Kvernaland kr. 50.000,-
Se Meg – barn som pårørende kr. 50.000,-

Støttemottakarar haust 2015

Søkar / Lag / Organisasjon Løyving
Bryne Håndballklubb kr. 50.000,-
Bryne Skulekorps kr. 50.000,-
Bryne Triatlonklubb kr. 50.000,-
Internatet Varhaug kr. 20.000,-
Jærmuseet – Nasjonalt Garborgsenter  kr. 100.000,-
Jærtun Lutherske Friskule  kr. 50.000,-
Lye skulekorps  kr. 12.000,-
Rossaland Ballklubb kr. 50.000,-
Rossaland Skulekorps kr. 20.000,-
Tu Skulekorps kr. 50.000,-
Tubakken Sykkelklubb kr. 40.000,-
Undheim Show Teater kr. 20.000,-
Varhaug Idrettslag kr. 50.000,-

Støttemottakarar vår 2015

Søkar / Lag / Organisasjon Løyving
Bryne Friidrett kr. 50.000,-
Lye Blå Kors Speiderne kr. 40.000,-
FAU Undheim Skule kr. 50.000,-
Jæren Lutherske Friskule kr. 50.000,-
Vigrestad Misjonshus kr. 50.000,-
Stokkalandsmarka Vel kr. 50.000,-
Bryne Musikkorps kr. 50.000,-
Bryne Tennisklubb kr. 50.000,-