admin

Spenstig støtte til Bryne Turnlag

Bryne Turnlag blei stifta i 1907 og er det eldste idrettslaget i Time. For tida tel Bryne Turnlag 660 medlemmar i alderen 1- 80 år, og i august 2021 sto den nye turnhallen i Vardheihallen ferdig. Sjølv om drifta ikkje har vore heilt som normalt på grunn av pandemien, set alle i turnlaget stor pris på dei nye, flotte fasilitetane.

Med hjarte for lokalsamfunnet

Tysdag 12. februar var det duka for høgtideleg overrekking av 16 hjartestartarar på Røde Kors-huset på Bryne. Håpet er sjølvsagt at mottakarane aldri får bruk for dei, men om dei skulle gjere det kan hjartestartaren utgjere heile skilnaden mellom liv og død.

Koronastønad

«Koronastønad»: Ekstraordinære tiltak for ekstraordinære tider. Vanlegvis deler ikkje Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå ut driftsstøtte til lag og foreiningar, men no gjer dei eit unntak saman med Sparebankstiftelsen Klepp, og fordeler tre millionar til dette føremålet i kvar av kommunane Klepp, Time og Hå. Samla får dei tre Jærkommunane 9 millionar kroner i stønad.