Søknadsskjema

Hjertestartar

Vi bryr oss om ditt personvern. Les vår personvernerklæring for å vite hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Namnet på søkjaren*

Organisasjonsnummer*

Addresse*

Postnummer*

Poststed*

Kontaktperson*

Epost*

Telefonnummer*

Formålet med hjartestartaren*

Kor skal hjartestartaren plasserast*

Talet på medlemmer i organisasjonen*

Tal på personar som skal delta på kurs*

Jeg bekrefter at oppgitt informasjon er korrekt.*

Jeg godtar stiftelsens behandling av mine personopplysninger iht. personvernerklæringen (https://sparebankstiftelsentimeogho.no/personvern).*