Søknadsskjema

Hjertestartar

Vi bryr oss om ditt personvern. Les vår personvernerklæring for å vite hvordan vi behandler dine personopplysninger.

  Namnet på søkjaren*

  Organisasjonsnummer*

  Addresse*

  Postnummer*

  Poststed*

  Kontaktperson*

  Epost*

  Telefonnummer*

  Formålet med hjartestartaren*

  Kor skal hjartestartaren plasserast*

  Talet på medlemmer i organisasjonen*

  Tal på personar som skal delta på kurs*

  Jeg bekrefter at oppgitt informasjon er korrekt.*

  Jeg godtar stiftelsens behandling av mine personopplysninger iht. personvernerklæringen (https://sparebankstiftelsentimeogho.no/personvern).*