Ofte stilte spørsmål

-Ofte stilte spørsmål
Ofte stilte spørsmål2018-11-21T12:57:59+00:00
Berre dei som bur i Time og Hå kan søkja om gåver frå Sparebankstiftinga Time og Hå. Søknaden må vera innanfor prioriterte formål for å verta vurderte. Oversikt over prioriterte formål.
Retningslinjer for tildeling av gåver ligg til grunn. Finn Retningslinjer her.
Søknader vert behandla to gongar kvart år. Om våren med søknadsfrist 30. april og om hausten med søknadsfrist 30. oktober.
Svar skal normalt verta gitt innan to månader etter søknadsfristen. Stiftinga begrunnar ikkje avslåtte søknader.
Når søknaden er sendt på skjema på nettsida vår, skal du motta ein e-post med stadfesting om at han er motteken.
På søknadsskjemaet er det mogeligheit å leggja med vedlegg. Stiftinga vil kontakta deg om det skulle vera behov for fleire opplysningar.

Bekreftinga vert sendt til den e-postadressa du har oppgitt i søknadsskjemaet. Om du ikkje har motteke bekreftinga, kan det vera at søknaden din ikkje er sendt, eller at svaret er sortert under søppelpost (spam) i din innboks. Om du ikkje finn bekreftinga, bør du sende den ein gong til eller senda oss ein forespørsel pr. e-post til post@stiftinga-timeogha.no, så skal me sjå om søknaden har kome eller ikkje.

Frivillige organisasjonar eller andre som driv med frivillig arbeid og betaler meirverdiavgift, kan søkja om kompensasjon. Ordninga vert forvalta av lotteri- og stiftingtilsynet. Link til lotteri- og stiftingstilsynet.