Siste Nytt​

Følgjer du denne rettleiinga er du trygg på at du har gjort alt rett.

Koronastønad

«Koronastønad»: Ekstraordinære tiltak for ekstraordinære tider. Vanlegvis deler ikkje Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå ut driftsstøtte til lag og foreiningar, men no gjer dei eit unntak saman med Sparebankstiftelsen Klepp, og fordeler tre millionar til dette føremålet i kvar av kommunane Klepp, Time og Hå. Samla får dei tre Jærkommunane 9 millionar kroner i stønad.

Les Mer

Utdeling av gåver på Friluftshuset

Torsdag 13. juni var det duka for den årlege utdelinga for gåver frå Sparebankstiftinga i Time og Hå. I år slo dei seg saman med Sparebankstiftelsen i Klepp og invitert til treff på Friluftshuset på Orre.

Les Mer

Med hjarte for lokalsamfunnet

Tysdag 12. februar var det duka for høgtideleg overrekking av 16 hjartestartarar på Røde Kors-huset på Bryne. Håpet er sjølvsagt at mottakarane aldri får bruk for dei, men om dei skulle gjere det kan hjartestartaren utgjere heile skilnaden mellom liv og død.

Les Mer