Søknadsskjema

-Søknadsskjema
Søknadsskjema2018-11-23T13:56:06+00:00

Søknadskjema

Donasjon

Vi bryr oss om ditt personvern. Les vår personvernerklæring for å vite hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Namnet på søkjaren*

Organisasjonsnummer*

Addresse*

Postnummer*

Poststed*

Kontonummer*

Kontaktperson*

Epost*

Telefonnummer*

Formål:

Fortel om søkjaren*

Fortel om prosjektet/tiltaket*

Kvifor skal dette prosjektet/tiltaket få pengegåve frå Sparebankstiftinga Time og Hå?*

Kva skal pengegåva konkret brukast til?*

Total kostnadsramme?*

Talet på medlemmer i organisasjonen*

Søknadsbeløp*

Kven andre er det søkt støtta hjå?*

Eventuelle vedlegg

Jeg bekrefter at oppgitt informasjon er korrekt.*

Jeg godtar stiftelsens behandling av mine personopplysninger iht. personvernerklæringen (https://sparebankstiftelsentimeogho.no/personvern).*