Støttemottakarar

Hausten 2020

Mottakar Løyve
Bryne musikkorps 50 000
Brynekyrja 100 000
Bjorland Vel 50.000
Tryggheim skular 50 000
SUM  250.000

Våren 2020

Mottakar Løyve
Bryne Røde Kors Hjelpekorps 200 000
CARE 4ALL 2 000
Jærdagen – Jærnåttå 50.000
Kreftforeningen Rogaland 100 000
Norsk Folkehjelp Hå  50.000
Pensjonisten Kverneland 5.000
Professor Håvard Søiland Brystkreftforskning 500.000
«Korona-stønad» lag og foreiningar i Hå kommune (49 lag) 3.000.000
«Korona-stønad» lag og foreiningar i Time kommune (49 lag) 3.000.000
SUM 6.907.000

Hausten 2019

Mottakar Løyve
Bryne FK 500 000
Bryne skulekorps 50 000
Bryne håndballklubb 50 000
Bryne symjeklubb 50 000
Brusand Idrettslag 100 000
Bryne Røde Kors Hjelpekorps 60 000
Blå Kors Bryne 100 000
Bjorland Vel 100 000
Den Evangeliske Lutherske Frikirke 100 000
Fotland bedehus 75 000
Fantefølge 50 000
Fortidsminneforeningen Jæren lokallag 200 000
Jæren Tractor Pulling 50 000
Karadrøset Bryne 15 000
Kverneland Vellag 50 000
Kverneland Samfunnshus 100 000
Lye Forsamlingshus 50 000
Nærbø skulekorps 50 000
Nærbø bedehus 130 000
Nærbø IL 500 000
Nærbø Samfunnshus 500 000
Norsk Folkehjelp Hå 50 000
Stokkalandsmarka Vellag 50 000
Tryggheim Skular 100 000
Varhaug IL 100 000
Vigrestad IK 200 000
Sum 3.380.000

Vår 2019

Mottakar Løyve
Bryne KFUK-KFUM Speider 50000
Brynekyrkja 100000
Cross RC Klubb 100000
Hå-Nærbø Speidergruppe 100000
Jæren Golfklubb 20000
Jæren kajakklubb 100000
Jæren Gospelkor 50000
Klepp Bueskyttere 24000
Klepp og Time 4H memnd 25000
Kverneland ski 25000
Kverneland Røde Kors Hjelpekorps 50000
Kverneland Samfunnshus 50000
No Limitation AS 200000
Pinsemenigheten Zion 100000
Pensjonisten Kverneland 10000
Undheim IL 400000
Vollmarka vel 50000
Sum 1454000

Haust 2018

Søkar Løyve
Brusand IL 30.000
Bryne tennisklubb 350.000
Bryne turnlag 1.500.000
Elgane Motorsykkelklubb 100.000
Frøyland Forsamlingshus 200.000
Frøyland IL 100.000
Jæren Showblås 50.000
Kverneland Røde Kors 75.000
Lye IL 50.000
Matningsdal IL 50.000
Misjonskirken Bryne 45.000
No Limitation AS 300.000
Nærbø makotokai kampsport 50.000
Nærbø Sokneråd 50.000
Nærbø symjeklubb 20.000
Ogna bedehus 150.000
Ogna Golfklubb 50.000
Ognatun 100.000
Stokkalandsmarka Vellag 100.000
Unge Spor 400.000
Undheim idrettslag 50.000
Varhaug sokneråd 50.000
Vennelaget Lerbrekk skule 50.000
Hjertestartere 300.000
Sum 4.220.000

Våren 2018

Søkar Løyve
Brusand idrettslag 100.000
Bryne Røde Kors Hjelpekorps 50.000
Bryne skulekorps 50.000
FAU Vigrestad skule 60.000
Foren borettslag 50.000
Fotland bedehus 50.000
GN Bedehuskirken 100.000
Hognestad Idrettslag 50.000
Hå gamle prestegard 50.000
Internatet Varhaug 50.000
Jæren Friluftsråd 100.000
Jæren Golfklubb 50.000
Jærtun Lutherske Friskule 50.000
Nærbø Idrettslag 100.000
Norsk Folkehjelp Hå 100.000
Nærbø skulekorps 50.000
Ogna sokneråd 50.000
Time Pistolklubb 50.000
Tu skulekorps 50.000
Undheim samfunnshus 100.000
Undheim Show Teater 100.000
Vennelaget for Hå gamle prestegard 50.000
Vigrestad Idrettsklubb 500.000
Vigrestad Sykkelklubb 50.000
Vollmarka Vel 50.000
Sum 2.060.000

Høst 2017

Søkar Løyve
Brusand turnforening kr. 6.000,-
Bryne FK kr. 50.000,-
Bryne skulekorps kr. 50.000,-
Bryne Symjeklubb kr. 75.000,-
Bryne tennisklubb kr. 50.000,-
Brynekyrkja v/Bryne sokneråd kr. 100.000,-
Fantefølge kr. 50.000,-
Frøyland IL kr. 300.000,-
Kverneland Speidergruppe kr. 100.000,-
Nærbø skulekorps kr. 50.000,-
Norsk Folkehjelp Hå kr. 100.000,-
Time Tre og Metall kr. 50.000,-
Ønsketransporten kr. 100.000,-
Sum kr. 1.081.000,-

Vår 2017

Søkar Løyve
Bjelland Bedehus kr. 100.000,-
Brusand Vel kr. 50.000,-
Bryne FK kr. 50.000,-
Bryne Musikkorps kr. 50.000,-
Bryne Røde Kors kr. 18.000,-
Bryne skulekorps kr. 50.000,-
Brynekyrkja v/Bryne sokneråd kr. 100.000,-
Fantefølge kr. 50.000,-
Frøyland Skolekorps kr. 50.000,-
Hognestad IL kr. 50.000,-
Jæren Gospelkor kr. 75.000,-
Jæren Showblås kr. 50.000,-
Kverneland Røde Kors Hjelpekorps kr. 75.000,-
Lye IL Idrettskolen kr. 15.000,-
Lye IL Friidrett kr. 40.000,-
Nærbø IL Lørdagstoddlene kr. 15.000,-
Nærbø skulekorps kr. 50.000,-
Ogna Golfklubb kr. 50.000,-
Smiegården kultur- og gjestestehus kr. 50.000,-
Sons of Norway kr. 50.000,-
Stokkelandsmarka Vellag kr. 50.000,-
Tu skulekorps kr. 50.000,-
Undheim Idrettslag kr. 150.000,-
Varhaug IL kr. 500.000,-
Vigrestad Idrettslag kr. 500.000,-
Vigrestad Misjonshus kr. 100.000,-
Frøyland ski & fritid kr. 25.000,-
Sum kr. 2.413.000,-

Haust 2016

Søkar Løyve
Brusand Idrettslag kr. 15.000,-
Fotland bedehus kr. 50.000,-
Holmane gamle skule og vellag kr. 50.000,-
Jærtun Lutherske Friskule kr. 50.000,-
Kjør for livet kr. 100.000,-
Kverneland speidergruppe kr. 50.000,-
Matningsdal IL kr. 50.000,-
Nærbø Idrettslag kr. 200.000,-
Orstad BMX klubb kr. 50.000,-
Snakk kr. 25.000,-
Time historielag kr. 100.000,-
Tu skulekorps kr. 50.000,-
Unge Spor kr. 50.000,-
Varhaug IL kr. 50.000,-

Vår 2016

Søkar Løyve
Brusand Bedehus kr. 50.000,-
Undheim Idrettslag kr. 200.000,-
Vigrestad Idrettsklubb kr. 400.000,-
Bryne Symjeklubb kr. 35.000,-
Sirevåg Bedehus kr. 100.000,-
Bryne Fotballklubb kr. 50.000,-
Bryne Cykleklubb kr. 50.000,-
Tryggheim skular kr. 50.000,-
Jæren Gospelkor kr. 50.000,-
Ogna Velforening kr. 50.000,-
Vigrestad Sykkelklubb kr. 40.000,-
Samfunnshuset Kvernaland kr. 50.000,-
Se Meg – barn som pårørende kr. 50.000,-

Haust 2015

Søkar Løye
Bryne Håndballklubb kr. 50.000,-
Bryne Skulekorps kr. 50.000,-
Bryne Triatlonklubb kr. 50.000,-
Internatet Varhaug kr. 20.000,-
Jærmuseet – Nasjonalt Garborgsenter  kr. 100.000,-
Jærtun Lutherske Friskule  kr. 50.000,-
Lye skulekorps  kr. 12.000,-
Rossaland Ballklubb kr. 50.000,-
Rossaland Skulekorps kr. 20.000,-
Tu Skulekorps kr. 50.000,-
Tubakken Sykkelklubb kr. 40.000,-
Undheim Show Teater kr. 20.000,-
Varhaug Idrettslag kr. 50.000,-

Vår 2015

Søkar Løye
Bryne Friidrett kr. 50.000,-
Lye Blå Kors Speiderne kr. 40.000,-
FAU Undheim Skule kr. 50.000,-
Jæren Lutherske Friskule kr. 50.000,-
Vigrestad Misjonshus kr. 50.000,-
Stokkalandsmarka Vel kr. 50.000,-
Bryne Musikkorps kr. 50.000,-
Bryne Tennisklubb kr. 50.000,-